Deniz Çanga Karhan

Üye Olduğu Kuruluşlar

Üye Olduğu Kuruluşlar

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği

Turkish Psychological and Guidance Association

http://pdr.org.tr/

 

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

EMDR Derneği

Amerikan Oyun Terapileri Derneği

Association for Play Therapy- APT

http://www.a4pt.org/

American Psychological Association –APA  

http://www.apa.org

Anne Çocuk Eğitim Vakfı AÇEV

Mother Child Education Foundation

http://www.acev.org

TOP