Deniz Çanga Karhan

Hakkında

Hakkında

Özgeçmiş

Uzman Psikolojik Danışman / Pedagog Deniz Çanga Karhan, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından 2007 yılında derece ödülü ile mezun oldu. Ardından Londra’da eğitim alarak orada bulunan eğitim kurumlarında gözlem yaparak çocuk yetiştirme stilleri ve aile yapılarını  inceledi. Engelli hakları ile ilgili dernek çalışmalarında bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra ise çeşitli okullarda danışmanlık yaptı ve Milli Eğitim Bakanlığı projelerinde görev alarak çalışmalarını bilimsel yayınlarla sundu.

2010 Yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde beslenme alışkanlıkları ve özel eğitim gerektiren çocuklar üzerine gözlem çalışmaları yaparak, 2011-2013 Yılında uluslararası otorite kabul edilen Amerikan Oyun Terapileri Derneği (APT) onaylı Registered Play Therapist Reyhana Seedat tarafından verilen, akredite ve sertifikalı Çocuk Psikoterapistliği eğitimini başarıyla tamamlayarak kayıtlı oyun terapisti oldu.

Çeşitli sosyal sorumluk projelerinde yer alarak 2011 Van Depreminde depremzede çocuklara İstanbul Pendik Türk Kızılayı Gençlik Kampında üç ay süreyle psiko-sosyal müdahale çalışmalarında gönüllü oldu ve ailelere travma odaklı Marmara Üniversitesi işbirliği ile danışmanlık verdi. 2012 Yılında ise okul saatleri dışında çalışan ergenlere yönelik on oturumluk iletişim becerileri geliştirme odaklı yarı yapılandırılmış grupla psikolojik danışmanlık programı yazdı ve Kadıköy Fikirtepe’de MEB bünyesinde uyguladı.

Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini yüksek onur derecesi ile tamamlayarak 2013 yılında Uzman ünvanı aldı. Tez çalışması olarak çocukların beslenme alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış literatürde ilk grupla psikolojik danışma programını yazdı ve çocukların yeme tutumu alanında Türkiye’deki tek ölçme aracı olan Çocukların Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirme Ölçeği’ni oluşturdu.

Psikanalitik yaklaşımı benimseyen Çanga, Uluslar Arası Dernekler olan İstanbul Psikanaliz Derneği’nde psikanaliz eğitimi (2011-2012) ve Psike İstanbul Derneği’nde olgu süpervizyonu eğitimi(2012-2013) alarak Türkiye’nin önde gelen psikanalistleri öncülüğünde ergen ve yetişkin psikopatolojisiyle ilgili ruh sağlığı uzmanları ile konsültasyon  platformlarında sunumlar gerçekleştirdi. Yetişkin ruh sağlığı ile ilgili ayrıca transaksiyonel analiz, bilişsel terapi ve çözüm odaklı terapi eğitimleri aldı. EMDR Europe standartlarında kayıtlı (travma tedavi yöntemi olan) EMDR çocuk, ergen ve yetişkin terapistidir.

2014 yılından itibaren İzmir Hukuk ve Caza Mahkemelerinde eğitim uzmanı olarak yeminli bilirkişidir.

Ruh sağlığı ile ilgili www.ailedenokula.com platformunda köşe yazarıdır.

Halen üyesi olduğu Amerikan Oyun Terapileri Derneği, AÇEV ve EMDR Türkiye ile işbirliğini sürdürmektedir; Çeşitli yaş gruplarına yönelik İzmir’de pedagojik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Deniz Çanga, evli ve bir çocuk annesidir.

 


Aldığı Eğitimler ve Sertifikalar

Ebeveyn Psiko-Eğitim Grup Çalışmaları (Parent  Psychoeducation Workshops) AÇEV

Psikanalize giriş temel aşama (Fundamental to Psychoanalysis) - İstanbul Psikanaliz Derneği

Psikanaliz vaka sunumları ikinci aşama (The Second Phase of Psychoanalysis Case Presentations) Psike İstanbul Derneği

Çözüm Odaklı Terapi (Solution Focused Therapy) Nevin DÖLEK

Transaksiyonel Analiz (Transactional Analysis) Serkan KAHYAOĞLU

Bilişsel Terapi (Cognitive Therapy) Okan Üniversitesi

Çocuk Gelişim Değerlendirme Testleri (Child Development Assessment Tests) MEB

Yaratıcı Drama (Creative Drama) MEB ve Anadolu Üniversitesi

Aile Dinamikleri ve Danışmanlığı (Family Dynamics and Counseling) MEB

EMDR Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme 1. Düzey Eğitimi Ergen- Yetişkin Psikoterapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Emre KONUK

EMDR Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme 1. Düzey Eğitimi Çocuk- Ergen Psikoterapisi (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Ümran KORKMAZLAR


Amerikan Oyun Terapileri Derneği APT’den Alınan Eğitimler:

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Child Centered Play Therapy)

Filial Terapi (Filial Therapy)

Gelişimsel Temas Terapisi (Developmental Touch Therapy)

Kum Tepsisi Terapisi (Sand Tray Therapy)

Dışavurumcu Sanat Terapisi (Expressive Arts Therapy)

Metaforik Öykü Terapisi (Metaphorical Story Therapy)

Kukla Terapisi (Puppet Therapy)

Çocuk-Ebeveyn İlişkilerini Geliştirme Terapisi-CRPT (Child-Parent Relationship Therapy)

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklu (DEHB) olan Çocuklarla Terapi (Therapy with ADHD)

Karşıt Gelme Bozukluğu (KGB) olan Çocuklarla Terapi ( Therapy with OD)

Taciz Yaşamış Çocuklarla  (Therapy with Abused Children)

Anne-Babası Boşanmış Çocuklarla Terapi (Play Therapy of Children with Divorced Parents)


Bilimsel Yayınlar

 

Bir Grupla Psikolojik Danışma Programının Çocukların Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirmeye Etkisinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi)

 

Grupla Psikolojik Danışma Yönteminin, Okul Saatleri Dışında Çalışan Öğrencilerin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi (14. Rehberlik Sempozyumu Bildiri Sunumu)

 

Grupla Yapılan Psikolojik Bilgilendirme Ve Müdahalenin Depremzede Çocukların Stres Tepkisine Etkisi (21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Sunumu)

 

Anne Baba Veli Aile Eğitimi ve Rehberliği –Kadıköy 2012 MEB  http://www.kadikoy-meb.gov.tr/docs/Anne_Baba_Veli_Aile_Egitimi_ve_Rehberligi_0_18_Yas.pdf (Kitap yazarlığı)

 

Ergenlerin Beslenme Alışkanlıklarının Önemi Analiz 35 Dergisi Ocak-Mart 2013 Sayı: 16 http://izmir-kontrollab.gov.tr/assets/pdf/analiz35/dergi16.pdf (Makale)

 

Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Alışkanlıkları Analiz 35 Dergisi Nisan Haziran 2013 Sayı:17 http://izmir-kontrollab.gov.tr/assets/pdf/analiz35/dergi17.pdf (Makale)

 

Çanga, D. & Şirin, A. (2015). Önergenlerin Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirelim:  Bir Grupla Psikolojik Danışmanlık Süreci. VIII. Üniversiteler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. (Bildiri Sunumu)

Çanga, D. & Şirin, A. (2015). Çocuk Psikoterapisine Yeni ve Önemli Bir Katkı: Çocuklar İçin Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirme Ölçeği. VIII. Üniversiteler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. (Bildiri Sunumu)

Çanga, D. (2016). Orta ve İleri Yetişkinlik Dönemindeki Bireylere Yönelik Grup Programları. (İleri Yetişkinlikte Yasla Başa Çıkma) Yüksel, M. Y. (Ed) Nobel Yayınları Ankara (Kitap yazarlığı)

TOP