Akademik Yayınlar

Akademik Yayınlar

Bir Grupla Psikolojik Danışma Programının Çocukların Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirmeye Etkisinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi)

Grupla Psikolojik Danışma Yönteminin, Okul Saatleri Dışında Çalışan Öğrencilerin İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi (14. Rehberlik Sempozyumu Bildiri Sunumu)

Grupla Yapılan Psikolojik Bilgilendirme Ve Müdahalenin Depremzede Çocukların Stres Tepkisine Etkisi (21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Sunumu)

Anne Baba Veli Aile Eğitimi ve Rehberliği –Kadıköy 2012 MEB (Kitap yazarlığı)

Ergenlerin Beslenme Alışkanlıklarının Önemi Analiz 35 Dergisi Ocak-Mart 2013 Sayı: 16 (Makale)

Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Alışkanlıkları Analiz 35 Dergisi Nisan Haziran 2013 Sayı:17 (Makale)

Çanga, D. & Şirin, A. (2015). Önergenlerin Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirelim:  Bir Grupla Psikolojik Danışmanlık Süreci. VIII. Üniversiteler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. (Bildiri Sunumu)

Çanga, D. & Şirin, A. (2015). Çocuk Psikoterapisine Yeni ve Önemli Bir Katkı: Çocuklar İçin Beslenme Alışkanlıklarını Geliştirme Ölçeği. VIII. Üniversiteler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Sempozyumu. Eskişehir, Türkiye. (Bildiri Sunumu)

Çanga, D. (2016). Orta ve İleri Yetişkinlik Dönemindeki Bireylere Yönelik Grup Programları. (İleri Yetişkinlikte Yasla Başa Çıkma) Yüksel, M. Y. (Ed) Nobel Yayınları Ankara (Kitap yazarlığı)

TOP